[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 81 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ค้นหาจาก google
Links
e-Learning


แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
พ.อ.อ.ดร.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
Click ดูประวัติ
นางสาวโอศฑี จังจริง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชค
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นางนิษฐา บุญโกสุมภ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นายมานิตย์ สุขประเสริฐ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสุนันท์ ฤกษ์วิธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มริหารงานบุคคล/ที่ปรึกษารสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
Click ดูประวัติ
นางพัชราภรณ์ เพ็งสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ที่ปรึกษาสายชั้นปประถมศึกษาปีที่ 4/ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
Click ดูประวัติ
นางจิระนันท์ ปานผาสุข
ครู ชำนาญการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
สอนวิชาคณิตศาสตร์/ครูประจำชั้นป. 2/9 EP
Click ดูประวัติ
นายภาณุวัฒน์ อินทร์แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 G
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารทั่วไป
6 : สายชั้นปฐมวัย
7 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
8 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
9 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
10 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
12 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13 : โครงการ English Program (EP)
16 : บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ
19 : บุคลากรด้านอื่น ๆ
20 : โครงการ Gifted Program (G)
21 : กลุ่มนโยบายและแผน
22 : ครูชาวต่างชาติ